Helga Bull

forretningsutvikler bærekraft

Litt om Helga

Jeg er direktør for forretningsområdet service og kultur og leder teamet som arbeider spesielt for disse medlemmene. Mye handler om å jobbe for best mulig rammevilkår for våre medlemmer, forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse. Jeg er statsviter og har vært ansatt i Virke i ulike stillinger siden 2008.