Search Results here!

Helga Bull Direktør Virke Service og Kultur

Litt om Helga

Jeg er direktør for forretningsområdet service og kultur og leder teamet som arbeider spesielt for disse medlemmene. Mye handler om å jobbe for best mulig rammevilkår for våre medlemmer, forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse. Jeg er statsviter og har vært ansatt i Virke i ulike stillinger siden 2008.

;