Search Results here!

Inger Elisabeth Sagedal Direktør kommunikasjon og marked

Litt om Inger

Jeg er en dreven kommunikasjonsleder med solid faglig erfaring fra politikk, fag og næringsliv, og har gjennom dette god samfunnsforståelse. Gjennom samspill politikk, embetsverk og media har jeg fått innsikt i beslutningsprosesser og flytting av makt. Jeg har mye medieerfaring, kan sette dagsorden, og er god på budskapsformuleringer. Som rådgiver for politikere, toppledelse og fageksperter bidrar jeg til å gjøre dem gode i rollen utad. Jeg har i mange år jobbet med store endringsprosesser, med strategi, internkommunikasjon og kulturbygging. Jeg behersker det nye medielandskapet og ulike kanalvalg, der tradisjonelle medier og egne digitale kanaler spiller sammen. Som person er jeg sosial og utadvendt, målstyrt, nytenkende, visjonær og liker å tilegne meg ny kunnskap. Jeg er en typisk lagspiller, er raus, humoristisk og selvironisk. Jeg er verdidrevet, lar meg begeistre og er dedikert. Jeg er alltid tilgjengelig og har blitt god på fleroppgavekjøring.

Dette gjør Inger hos Virke

Som direktør for kommunikasjon- og marked i Virke leder jeg arbeidet med Virke som merkevare, vårt omdømme og vår medlemsdialog . I tillegg har jeg ansvar for salg av medlemskap og tjenesterg for å tilrettelegge at Virke skaper gode møteplasser. Mitt mål er å øke kjennskapen til Virke og få hele organisasjonen til å spille sammen i arbeidet for at flere arbeidsgivere skal velge medlemskap i Virke og forbli fornøyde medlemmer og gode amabassadører.

;