Ingvill Størksen bransjedirektør Virke dagligvare

Litt om Ingvill

Ingvill har vært ansatt som direktør for Virke dagligvare siden 2014. Hun har blant annet erfaring fra Stortinget, Kirkens nødhjelp, Radiumhospitalet, Kontekst Kommunikasjon og Universitetet i Bergen. Ingvill er cand. polit fra Universitetet i Bergen.

Dette gjør Ingvill hos Virke

Virke dagligvare representerer en stor andel av dagligvarehandelen med kjedenes hovedkontorer, lagre, kjedeeide butikker, franchisebutikker, samt leverandører og enkelte industriaktører. Ingvill er bransjens talerør, og arbeider med rammebetingelser som øker verdiskapingen i norsk dagligvarebransje. Hun er også daglig leder av Handelens ølsalgsråd.

;