Ivar Horneland Kristensen administrerende direktør

;