Knut Erik Rekdal senior bransjeanalytiker

Litt om Knut

Knut Erik er bransjeanalytiker og har jobbet i Virke siden 2015.

Dette gjør Knut hos Virke

Jobber med å analysere utviklingen i bransjene Virke organiserer. Primært er dette utvikling i varehandelen, treningssenterbransjen, serveringsbransjen, kiosk og bensinstasjoner. Holder også presentasjoner og tar spesifike oppdrag knyttet til utvikling i Virkes bransjer. Er ansvarlig for Virkes Retaildatabase som er en database som inneholder norsk handel, kiosker, treningssentre, serveringssteder og bensinstasjoner.

;