Search Results here!

Kristin Holm Jensen Seniorrådgiver

Litt om Kristin

Kristin Holm Jensen er seniorrådgiver i team politikk. Hun er statsviter og har lang erfaring med arbeid i Storting og regjering, blant annet som statssekretær.

Dette gjør Kristin hos Virke

Kristin Holm Jensen har særlig ansvar for arbeidslivspolitikk, blant annet trepartsamarbeid, inkluderende arbeidsliv, mangfold og likestilling

;