Linda Leinonen-Skomedal

Koordinator

Dette gjør Linda hos Virke

Tariffkonsulent/Koordinator. ​Behandler henvendelser angående opprettelse/videreføring av tariffavtale overfor medlemsbedrifter i Virke.