Maria Østerhus Lobo leder politikk og kommunikasjon

;