Mee Eline Eriksson

Bransjedirektør aktiv helse

Litt om Mee Eline

Utdannet jurist. Jobbet i kommunal- og regionaldepartementet med næringsrettede virkemidler. Videre i Nærings- og fiskeridepartementet med konkurransepolitikk. Arbeidet i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) med konkurransesaker.