Search Results here!

Miriam Odden Rådgiver

Litt om Miriam

Miriam arbeider som rådgiver i arbeids- og næringspolitisk avdeling og er utdannet samfunnsgeograf.

Dette gjør Miriam hos Virke

Rådgiver på områder knyttet til bærekraft og bistår i digitaliseringen av tariff. Er også prosjektleder for "Arbeidslivets klimauke".

;