Øivind Skjerve seniorrådgiver

Litt om Øivind

Jeg er fagsjef for rehabilitering i bransjeområdet Virke ideell og frivillighet. Jeg er også nettverksleder med ansvar for fem ledernettverk i Virke. Jeg har bakgrunn som personalsjef og virksomhetsleder i offentlig og ideell sektor.

;