Pål Thygesen bransjeleder utdanning

Litt om Pål

Pål er bransjeleder for utdanning i Virke ideell og frivillighet, og har et særlig ansvar for det interessepolitiske arbeidet for de ideelle skolene i Virke. Pål er utdannet jurist og har arbeidserfaring fra forvaltning og politikk.

;