Per Hamann

direktør for vekst og utvikling

Litt om Per

Per Hamann er vise administrerende direktør. Han har omfattende erfaring som management konsulent og forsker fra Copenhagen Business School.

Dette gjør Per hos Virke

Jeg har det overordnede ansvar for stab og strategisk utvikling. Virke skal være en effektiv og medlemsfokusert organisasjon som innoverer og digitaliserer både i organisasjonen og for medlemmene. Hovedansvaret for dette ligger til området.