Robert Straumann leder bransjeområde helseindustri/fagsjef politikk kunnskap og teknologi

Litt om Robert

Samfunnsøkonom (cand.oecon) Erfaring fra flere departementer

Dette gjør Robert hos Virke

Politisk kontakt Rådgir medlemmer Økonomiske analyser Kommunikasjon

;