Search Results here!

Robert Straumann Leder bransjeomårde helseindustri/Fagsjef politikk Kunnskap og Teknologi

Litt om Robert

Samfunnsøkonom (cand.oecon) Erfaring fra flere departementer

Dette gjør Robert hos Virke

Politisk kontakt Rådgir medlemmer Økonomiske analyser Kommunikasjon

;