Royne Kristoffer Berget

bransjeleder barnehager

Litt om Royne

Jeg jobber som fagsjef for barnehager. Mine arbeidsoppgaver er knyttet opp mot å holde kontakt med medlemmer, fremme deres interesser og jobbe for ideell ivaretakelse og vekst i barnehagesektoren. Jeg har over 23 års erfaring som leder i barnehage, hvorav 18 som daglig leder. Jeg har jobbet interessepolitisk gjennom organisasjoner og ressursgrupper. I tillegg har jeg skrevet en rekke kronikker, holdt foredrag om utfordringer i barnehagesektoren og vært bidragsyter i flere fagbøker.