Silje Ingstad

lederassistent

Litt om Silje

PA til administrerende direktør

Dette gjør Silje hos Virke

Bistår administrerende direktør, lederteamet, sentralstyret og Virkerådet