Silje Tangen

Seniorrådgiver/advokat

Litt om Silje

Silje har bred erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger og bistår Virkes medlemmer innen alle aspekter av arbeidsrett, herunder ansettelse og opphør av arbeidsforhold, arbeidstid, forhandlinger, omorganisering og nedbemanning samt spørsmål om tariff.

Dette gjør Silje hos Virke

Rådgivning innen individuell og kollektiv arbeidsrett, HR og ledelse. Silje har master i rettsvitenskap fra 2011, og fikk advokatbevilling i 2016. Silje har erfaring fra KS kommunesektorens interesseorganisasjon hvor hun jobbet i ti år.