Thor Martin Abell Bjerke

sikkerhetsrådgiver

Litt om Thor

Jeg er sikkerhetsrådgiver i avdelingen for analyse og arbeider med kriminalitetsforebyggende arbeid. Jeg har bakgrunn fra forsvaret , er IT-ingeniør, har arbeidet med butikkdata og logistikk. I disse jobbene har jeg blitt "kjent med" datakriminalitet, underslag, bedragerier, innbrudd og tyverier m.m. som førte meg over i sikkerhetsverdenen. Har drevet eget vaktselskap og etterforsket diverse kriminalitet.

Dette gjør Thor hos Virke

De siste 20 årene har jeg arbeidet bredt med å analysere kriminalitetsutviklingen, drevet etterforskning (vinningskriminalitet, økonomisk kriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet), og vurdert tekniske løsninger både i og utenfor Virke. Jeg gir råd og veiledning til medlemmene for å forebygge kriminalitet i det analoge eller digitale rom og bistår medlemmer som har blitt utsatt for kriminalitet. Jeg arbeider med analyse av ran, tyveri og innbrudd mot butikk, risiko og sårbarhetsanalyser, ran, fakturabedrageri og katalogsvindel. Jeg har ledet Ransutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), sittet i NSR sitt konsultative råd, er medlem av Kriminalitetsutvalget i NSR, er deltager i Samarbeid mot Svart økonomi (SMSØ) i Oslo og Viken m.m.