Thor Martin Abell Bjerke

sikkerhetsrådgiver

Litt om Thor

Thor Martin er sikkerhetsrådgiver i avdelingen for Analyse. Han arbeider med kriminalitetsforebyggende arbeid og gir råd og veiledning til medlemmene innenfor de fleste områder der medlemmene kan bli rammet av kriminalitet i det analoge eller digitale rom. Han bistår også medlemmer som har blitt utsatt for kriminalitet.

Dette gjør Thor hos Virke

Thor Martin har bakgrunn fra forsvaret og service og logistikk i IT-bransjen. De siste 20 årene har han arbeidet bredt med sikkerhet fra analyse av kriminalitetsutviklingen, etterforskning, tekniske løsninger til økonomisk kriminalitet og arbeidsmarkedskriminalitet. Hos Virke har han spesielt arbeidet med analyse av tyveri og innbrudd mot butikk, risiko og sårbarhetsanalyser, ran, fakturabedrageri og katalogsvindel. Han har ledet Ransutvalget i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), sittet i NSR sitt konsultative råd, er medlem av Kriminalitetsutvalget i NSR, er deltager i Samarbeid mot Svart økonomi (SMSØ) i Skatt Øst m.m.