Tormod Skjerve seniorrådgiver

Litt om Tormod

Har jobbet i Virke med ansvar for kompetanse og utdanning siden 1999. Representert Virke i mange styrer, råd, utvalg og prosesser; eks. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, Nasjonalt Fagskoleråd, Nasjonal Kompetansepolitisk Strategi og det nasjonale kompetansebehovsutvalget (KBU). Har vært nasjonal ekspert i EU og jobbet mye med europeisk kompetansepolitikk.

Dette gjør Tormod hos Virke

Følger alle prosesser i den nasjonale kompetansepolitikken. Samarbeid med myndighetene og partene i arbeidslivet. Jobber med implementering og utprøving av konseptet "Balansekunst", en modell for å beskrive den kompetansen som bygges opp i arbeidslivet. Stikkord: Realkompetanse, samarbeid arbeidsliv og utdanning, mobilitet, integrering.

;