Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til koronaviruset?

På denne siden finner du svar på typiske problemstillinger våre medlemmer opplever, samt siste nytt.

Som medlem kan du alltid ta kontakt på Virkes rådgivningstelefon 22 54 17 00 om du ikke finner svar på spørsmålene dine her. 

Åpen mandag til fredag kl 08.15-16.00.

Se siste nytt fra Virke  her

Virke vil først og fremst uttrykkelig oppfordre våre medlemmer til enhver tid å lytte til de rådene som norske helsemyndigheter gir:

Siste nytt

 • : Norge gjenåpner: Fra lørdag 25. september klokken 16 fjernes de fleste koronatiltakene

  Dette er en gledens dag. Etter halvannet år med avstand og isolasjon, skal vi endelig få leve normalt igjen. Det kommer ikke et sekund for tidlig for kultur, servering og reiseliv, som fortsatt lever med restriksjoner. De står klare til å åpne for full maskin igjen og vil snu seg lynraskt nå som signalet er kommet. Endelig kan vi samles igjen og begynne å bruke tilbud vi har savnet sårt.

  Før denne dagen har vi fortsatt 25 000 permitterte i Norge. Selv om tallet faller uke for uke, er det fortsatt det nest verste året i NAVs statistikk dette årtusen. 3 av 4 av de som fortsatt er permittert, kommer fra handels- og tjenestenæringen. Med denne gjenåpningen vil enda flere kunne trappe opp aktiviteten, og vi kan få folk tilbake i jobb.

 • : Permitteringsregelverket normaliseres gradvis

  Endringer som gjelder fra og med 1.juli 2021:

  • For nye permitteringer som iverksettes fra 1. juli 2021 fritas arbeidsgiver fra lønnsplikt kun i inntil 26 uker innenfor en 18-månedersperiode. Så lenge det er nye permitteringer vil ikke ukene med permittering før 1. juli 2021 telle med. Alle nye permitteringer vil med dette kunne vare i inntil 26 uker, kun fratrukket eventuelle perioder med permittering i tiden etter 1. juli 2021.

   Dagpengeperioden for de permitterte endres tilsvarende.

   Endringen gjelder bare for nye permitteringer. For allerede iverksatte permitteringer før 1. juli 2021 gjelder fritaksperiode med 49 uker innenfor en 18-månedersperiode. Frem til 1. oktober 2021 gjelder i tillegg den generelle forlengelsen av både fritaksperioden og dagpengeperioden. Dette betyr at løpende permitteringer kan forlenges frem til 30. september 2021.

  Hva skjer med permitteringer som fortsatt «løper», og som ble iverksatt før 1.juli i år? Her kan tenkes flere utfall:

  • Permitteringen opphører 1.oktober - den midlertidige maksimumslengden på 49 uker i løpet av de siste 18 månedene er nådd
  • Nye permitteringer etter 1.juli 2021 etter arbeidsopphold– omfattes av endring om permitteringsperiode på 26 måneder innenfor en 18 månedsperiode, men kun med beregning tilbake til 1.juli 2021.

  Det blir ingen arbeidsgiverperiode II. Det var planlagt å innføre en arbeidsgiverperiode II fra 1.juni 2021 ved permitteringer i mer enn 30 sammenhengende uker. Arbeidsgiver skulle ha betalingsplikt i 5 nye dager for å kunne fortsette permitteringen.

  • : Gjenåpning trinn 3

   I dag tok regjeringen viktige steg i gjenåpningen av samfunnet, som vil bidra til å gjøre det enklere for norske virksomheter å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet. Vi er fornøyde med at reiselivet, serveringsbransjen og kultursektoren i dag fikk mange viktige avklaringer.

  Kontaktpersoner

  Trenger du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal håndtere denne situasjonen, kan du som medlem kontakte vår rådgivingstelefon på 22 54 17 00, og tast 1