Sjekkliste for styret og daglig leder når virksomheten stopper opp

Mange virksomheter opplever full stans i driften. Her er en sjekkliste på hva styret og daglig leder må fokusere på akkurat nå.

 • Styret er ansvarlig for å igangsette nødvendige tiltak for å redde virksomheten sammen med daglig leder. Styret og daglig leder må støtte hverandre for å finne de beste løsninger for selskapet og kreditorene.
 • Ha hyppige styremøter og vær nøye med å protokollere alle vurderinger som ligger til grunn for styrets beslutninger.

 

 • Situasjonen krever at styreleder og daglig leder samarbeider godt og mye.

 

 • Få oversikt over balansen og gjeldssituasjonen i selskapet. Ha tett dialog med økonomiansvarlig/regnskapsfører og eventuelt revisor.

 

 • Det er ikke grunnlag for å begjære oppbud dersom betalingsudyktigheten er forbigående. Betalingsudyktighet med grunnlag i korona utbruddet vil kunne anses som forbigående slik at det ikke er grunnlag for konkurs.

 

 • Gjennomgå alle kontrakter for å få oversikt over virksomhetens forpliktelser og betalingsstrømmer.

 

 • Gå i dialog med kontraktsparter:
  • Gjør en vurdering på om noen betalingsforpliktelser midlertidig kan stanses med grunnlag i force majeure.
  • Dersom det foreligger en force majeure situasjon vil det eksempelvis kunne innebære at leietaker har rett på midlertidig leiefritak. Sjekk virke.no eller ta kontakt med forretningsadvokatene i Virke for nærmere vurdering av om force majeur foreligger.

 

 • Gå i dialog med kreditorer:
  • Du kan ikke drive for kreditorenes regning uten deres samtykke.
  • Kreditorsituasjonen kan løses på ulike måter. En mulighet er å forhandle frem en frivillig gjeldsordning i forståelse med dine kreditorer. Sørg for likebehandlig av kreditorene.
  • Enkelte virksomheter innfører en nødvendig betalingsstans uten at det er grunnlag for dette i kontrakten eller force majeur. Vær oppmerksom på at utestående pengekrav i slike tilfeller ofte vil bli tvangsinndrevet av kreditor. Det beste er derfor å størst mulig grad å forsøke å bli enige med kreditor.

Har du spørsmål om korona?

Medlem i Virke og spørsmål om korona?

Kontakt vår rådgivningstelefon på 22 54 17 00.

Åpningstider:

 • Man-fre: 08:00 til 18:00

Få svar på de vanligste spørsmålene, samt siste nytt om utviklingen på vår samleside.

Besøk samlesiden her