Virkes forslag til tiltak for å avhjelpe virksomhetenes likviditetskrise

Koronaviruset og myndighetenes tiltak for å dempe smittespredningen fører til et bratt fall i omsetning av varer og tjenester og en akutt likviditetsskvis for norske virksomheter. Tiltak som Virke har spilt inn til myndighetene for å kompansere for dette, skal treffe bredt, og ha lavt behov for individuell saksbehandling og administrativ håndtering.

Tiltak vi helt eller delvis har fått gjennomslag for

 • Kompensasjonsordning for å dekke faste utgiver

 • Garantiordning for lån

 • Permitteringsreglene

 • Utsatt arbeidsgiveravgift

 • Utsatt merverdiavgift

 • Redusert arbeidsgiverperiode ifbm sykelønn

 • Redusere arbeidsgiverperioden for omsorgsdager

 • Utsatt selskapsskatt og formuesskatt, utsettelse av andre avgifter

 • Kompensasjon for selvstendig næringsdrivende

 • Tiltak for gründere og vekstbedrifter (tilskudd/lån mm fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet)

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Tiltak som jobbes videre med

 • Offentlige virksomheter må ikke avlyse oppdrag fra private leverandører

 • Arbeidstidsordninger

Kontakt