BYGGEVAREDAGEN 2016

Velkommen til Byggevaredagen 21. april 2016 på Scandic Fornebu!

For 14. gang på rad samler vi byggevarehandel og -industri til en felles byggevaredag. Dette er stedet hvor bransjen møtes og vi setter av tiden til å løfte blikket noen timer, diskutere med leverandører og konkurrenter og ikke minst få noen gode tanker fra podiet på mulig vei videre for egen bedrift.Program

10.00-10.30  Kaffe og lett servering

Del 1 Verden i dag 10.30-12.00

Konferansier – Eirik Norman Hansen (til daglig Markedsdirektør i Creuna) vil lede oss gjennom dagen og vil krydre dagen med korte betraktninger og erfaringer fra en av de ledende aktørene på markedet.

"Økonomiske utsikter, den fjerde industrielle revolusjon – og oss"

- Øystein Dørum – Sjefsøkonom i DnBvil presentere et oppdatert bilde over den makroøkonomiske situasjonen. I tillegg vil han sette den fjerde industrielle revolusjon vi står oppe i nå (IR4) i et historisk perspektiv – og i hvilken grad dette vil muliggjøre ny vekst.

Det økonomiske landskapet – handel og industri i hver sin båt på samme hav?

- Lars Hartveit i Virke og Knut E Sunde i Norsk Industri vil gi innblikk i rammene og situasjon på kort og lang sikt for hhv. handel og industri. Innleggene avsluttes med de to i panel.

12.00 Lunsj

Del 2 Nåtiden i bransjen og i andre bransjer 13.00-14.30

Fra krambu til digital kremmer med blikk for de gode løsningene

– Audun Løhre – Adm.dir. i Gausdal Landhandleri letter på sløret og gir et innblikk i hva de som frittstående lettbent aktør har gjort ved bruk av enkle og effektive løsninger mot sine kunder.

VELUX - Global Digitalt Center of Excellence og bruk av apper i VELUX

- Thomas Melchior Jensen – Online Business Manager i VELUX globale e-Business avdeling - gir et innblikk i hvordan VELUX har bygget opp et globalt ”Digital Center of Excellence”, hvordan apps håndteres og brukes til å knytte kunder og partnere tettere til VELUX

Den digitale byggmester – anno 2016

- Jon-Olav Sigvartsen – daglig leder i det heldigitale Norgeshus JOS Bygg gir med presentasjon og filminnslag et innblikk i hvordan de har implementert digitale løsninger i sin bedrift, og hva de kan ønske seg av digitale løsninger fra sine leverandører.

Coop – kanalsamspill i varehandelen

- Odd Arne Walbækken - leder e-handel Coop.  De fleste kunder i butikk er nå også digitale kunder. Mobilen er blitt kundenes prefererte digitale kanal, og en brobygger mellom fysisk og digital dialog. Coop forteller om sin motivasjon for å satse strategisk på kanalsamspill innen byggevarer, og deler resultater fra forskningsprosjektet MOVON – den mobile varehandelsopplevelsen.

Kaffepause 14.30-15.00

Del 3 Fremtiden 15.00-16.30

B2Human: det tradisjonelle B2B-begrepet er i endring

- Andre Nordal Sylte i Creuna vil legge frem funn og trender fra kartlegging gjort i 2015 på B2B-markedet. Hva karakteriserer B2B-aktører som lykkes og hva bør man gjøre i den nærmeste fremtiden for å styrke seg?

"Morgendagens salg og marketing i møte med fremtidens kunder"
Ole Petter Nyhaug (medeier i analyse- og rådgivingsselskapet Opinion) - vil gi et inspirerende og kanskje tankevekkende foredrag om hva vi kan ha i vente. Som en av de mest anerkjente foredragsholderne på dette området vil han bl.a. trekke frem både bransjemessige og norske særegenheter i det å tilegne og ta i bruk nye løsninger og kanaler.

"Det menneskelige samspill – uavhengig av teknologi" - Jon Gangdal – Eventyrer, forfatter og rådgiver

-  Med kjennskap til byggenæringen som rådgiver og avansert hobbysnekker vil vi få et inspirerende foredrag med humor, alvor, fantastiske bilder, film og oppsummerende tekster om hva det uansett koker ned til når vi går i møte med det ukjente.

Gå ikke glipp av middagen i hyggelig lag der vi også kan by på et konsertinnslag med en av Norges fremste jazzgitarister – Bjørn Vidar Solli som også vil ha med seg en på piano.