Dialogmøte i Oslo kommune for restaurant- og utelivsbransjen

Konstituert byråd for kultur og næring, Anne Siri Koksrud Bekkelund, og Næringsetaten inviterer eiere og ansvarlige ved skjenkesteder i Oslo til dialogmøte 3. desember fra kl. 10.00 til kl. 12.00.

Agenda for møtet er dialog om hvordan vi best mulig kan samarbeide for å skape et mangfoldig restaurant- og uteliv som bidrar til at Oslo er en attraktiv og spennende by. Næringsetaten og politiet vil informere kort om sitt arbeid opp mot restaurant- og utelivsbransjen. Det åpnes deretter for bransjens innspill til det videre samarbeidet.

Meld deg på her.