Dialogmøte om 200-kronersgrensen

I anledning regjeringens forslag om å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner, ønsker vi med dette å invitere medlemmer, organisasjoner, regjeringen og stortingspolitikere til et dialogmøte i Virke onsdag 15. oktober kl 12.00.

På bakgrunn av varehandelens størrelse, den sterke veksten i netthandelen og nordmenns manglende sperre for å handle i utenlandske nettbutikker, vil en økning av grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner få store konsekvenser.

Bortfall av 10 000 arbeidsplasser og tap av 2 mrd kroner i skatte- og avgiftsinntekter er et konservativt estimat. Saken er dessverre mangelfullt konsekvensutredet av regjeringen, og de har så langt forsøkt å bagatellisere virkningene.

Vi håper derfor å se så mange som mulig av dere onsdag for å sikre at saken belyses best mulig.

Vel møtt!

Sted: I Virkes lokaler, Oslo
Dato:

Onsdag 15. oktober


Tid:

Kl 12.00.