Endringer i arbeidsmiljøloven

Hva betyr endringene for din virksomhet?

<span><span>Virke inviterer til seminar og vil gi deg en praktisk innføring i hvordan disse lovendringene vil påvirke din hverdag som arbeidsgiver</span></span>
Sted: I Virkes lokaler, Oslo
Tid: 27. mai kl. 09.00-10.30
Mat: Enkel servering fra 08.30

Påmelding

Merk! Arrangementet er gratis.


Den 24. mars vedtok Stortinget viktige endringer i arbeidsmiljøloven, med virkningsdato 1. juli 2015. Virke inviterer til seminar og vil gi deg en praktisk innføring i hvordan disse lovendringene vil påvirke din hverdag som arbeidsgiver:


  • Utvidet adgang til midlertidig ansettelse
  • Mer fleksible arbeidstidsordninger
  • Aldersgrensen heves fra 70 til 72 år
  • Skjerpede strafferegler
Virkes advokater og rådgivere vil være tilgjengelig for spørsmål etter seminaret.

Velkommen!