Formiddagsseminar om rekruttering, mangfold og talentutvikling i framtidens arbeidsliv

Fredag 12. september kl 8.30-11.45 arrangerer Virke og Finans Norge et felles seminar om rekruttering, mangfold og talentutvikling fremtidens arbeidsliv. Seminaret avholdes i Virkes lokaler

​ legger unge vekt på ved valg av utdanning og jobb?

​Tema for seminaret er:

  • Hva legger unge vekt på ved valg av utdanning og jobb?
  • Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?
  • Hvordan rekruttere og utvikle et mangfold av talenter?

Påmelding >>

Seminaret er gratis

Program:

08:00   Frokost og mingling

08:30  Åpning

08:35   Let, så skal du finne!
Om fremtidsrettet rekruttering i kunnskapssamfunnet
Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

08:50   Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv - regjeringens politikk
 Birgitte Jordahl (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet

09:05   Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden?
Torbjørn Hægeland, forskningsdirektør i SSB

09:30   På terskelen til arbeidslivet - presentasjon av undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg
Anne Gretteberg Meyer, Respons Analyse

09:50   God utdanningspolitikk for fremtiden
Martin Henriksen (AP), medlem av KUF-komiteen på Stortinget
Henrik Asheim (H), medlem av KUF-komiteen på Stortinget

10:10   Paneldebatt: Hva legger ungdom vekt på når de velger utdanning og jobb?
Anders Kvernmo Langset, Norsk Studentorganisasjon
Lene Håkonsen, tidligere BI-student
Ina Danielsen, student

10:30   PAUSE

10:50   Denne bedriften vil jeg jobbe for! Hva skal til for å bli en attraktiv arbeidsgiver?
Glenn Erik Menkin, Head of Employer Branding and Recruitment i DNB
Ivar Borgen, HR-direktør i Nille

11:10 Paneldebatt: Et mangfold av talenter.
Om talentjakt og talentutvikling i et mangfoldsperspektiv
Birgit Skarstein, Global Shapers og deltaker i TV-konkurransen "Ingen grenser”
Morten Løvstad, adm. dir. i Sogeti Norge AS
Steinar Hopland, rådgiver i Senter for seniorpolitikk
Anita Chawla, prosjektleder i Seema

11:40   Avslutning

Ordstyrer: Øystein Ingdahl