Franchisekonferansen 2016 – 2. mars

FranchiseArkitekt og Hovedorganisasjonen Virke inviterer til konferanse. Konferansen i 2015 ble en stor suksess, med 145 deltagere

Denne dagen vil gi unik innblikk i velfungerende franchisekonsepter, men også hvilke fallgruver man kan gå i.

Lederne fra kjedekonsepter i ulike bransjer deler sin erfaring fra kjede- og franchisedrift.
Møt også Skandinavias ledende eksperter innen franchise på ulike fagområder.
Det legges opp til spørsmål og diskusjoner. Få informasjon om hvordan du går fram for riktige grep
for etablering og løpende drift.

Du møter blant andre:

 • Tommy Korneliussen, konsernsjef NorgesGruppen
 • Tormod Lier, Daglig Leder Deli de Luca AS/Tiger AS
 • Christian Brandt, Direktør Salg og Forretningsutvikling Posten (Post i butikk)
 • Jonas Dørken, administrerende direktør Skousen
 • Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør Privatmegleren
 • Knut Strand Jacobsen, Administrerende direktør Byggmakker Handel AS
 • Bjørn Bach Eriksen, COO Head og Retail Søstrene Grene
 • Jonas Ideström, Grunnlegger FranchiseArkitekt og Æresmedlem Svensk Franchise


Tema som berøres:

 • Oppstart av franchisekjede - forberedelser, erfaringer, feil.

 • Import av franchisekonsepter

 • Franchise som en av flere forretningsmodeller i samme konsern

 • Stordriftsfordeler i franchisekjeder

 • Clusterfranchise

 • Hvordan vinne i kampen om franchisetakern