Frokostmøte om eierskifte og eierskap i Horten

Bedrifter i Vestfold står overfor mange generasjonsskifter de nærmeste årene. Virke deltar i eierskiftealliansen, som arrangerer frokostmøte i Horten den 26 november.

Vi oppfordrer aktuelle Virke-medlemmer til å delta, motta gode råd og være med i diskusjonen.

Sverre Bisgaard, Widar Salbuvik, Sjalg Mortvedt og Patrick Sandahl deler sin kunnskap og erfaringer på frokostmøtet i Horten 26. november kl.  0830 -1200.

Privat eierskap er viktig! Enten det er familiebedrifter eller aktive investorer og gründere. 


Det blir mange generasjons- og eierskifter i Horten/Tønsberg regionen de neste årene. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Styrets rolle i de ulike faser fra gründerforetak til generasjonsskifte
  • Gründerperioden og utfordringene ved å få inn nye investorer/nye eierne
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte?  Hva er seniors og juniors utfordringer?
  • Når ledelsen blir eiere, eierrollen vs lederrollen
  • Salg av bedrift, hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en vellykket exit?