Frokostmøte om markedsregulering i landbruket

Virke inviterer til frokostmøte 3. februar om markedsreguleringsordningene i jordbruket. Hvordan påvirker markedsreguleringsordningene konkurransen i markedet?

I lys av at regjeringen arbeid med å gjennomgå dagens ordning for markedsregulering for jordbruksvarer – ønsker vi å invitere til et frokostmøte for å presentere NILF-rapporten "Markedsregulering – verdsatt, men omstridt" som presenterer synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket. Vi inviterer til politisk debatt om temaet og vil utfordrer aktørene i næringen til å gi sine kommentarer om fordeler og ulemper med dagens system.