Frokostmøte om standarder for renhold

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at avtalen mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester skinner like mye som det gjør i rengjorte kriker og kroker?

​Å bruke standardene NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet og NS 8431 Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være en løsning.

Torsdag 21. april inviterer Standard Norge i samarbeid med Virke og Arbeidstilsynet til frokostmøte om standarder for renhold.

Se program og meld deg på her >>