Frokostseminar med Politiets sikkerhetstjeneste(PST) og Kripos

På dette morgenmøte vil du få en orientering om PSTs åpne trusselvurdering 2016 og anledning til å delta i en diskusjon med assisterende sjef i PST. Du vil også få presentert Kripos sin Trendrapport for 2016.


Den årlige trusselvurderingen er en vurdering av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. Målgruppen for trusselvurderingen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. Vurderingen er også ment for virksomheter som har behov for en oppdatert trusselvurdering som en del av sin langsiktige risikohåndtering.

«Trendrapport 2016 - om organisert og annen alvorlig kriminalitet» beskriver hovedtrendene innen organisert og annen alvorlig kriminalitet i Norge og peker på sentrale faktorer som påvirker kriminalitetsbildet.

Irregulær migrasjon kombinert med at etablerte kriminelle nettverk profesjonaliseres, gir fra Kripos` ståsted særlig grunn til bekymring.

Benytt denne unike muligheten til å bli oppdatert og få anledning til å stille spørsmål til PSTs- og Kripos ledelse!

Program

09:00 – 09:05
Velkommen ved Jack Fischer Eriksen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

09:05 – 09:35
Orientering om PSTs åpne trusselvurdering for 2016 ved Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør strategisk analyse i PST

09:35 – 09:55
Spørsmål og diskusjon, Roger Berg, assisterende sjef i PST og Jon Fitje Hoffmann, PST

09:55 – 10:15
Kort benstrekk, mingling og kaffe

10:15 – 10:30
Trusselvurderingens betydning for næringslivet, Inge K. Hansen, styreleder i Gjensidige

10:30 – 11:00
 "Organisert og annen alvorlig kriminalitet – trender 2016!", Kripos