Frokostseminar: Nye regler om konkurranseklausuler

Fra 1. januar 2016 ble regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsforhold lovfestet i arbeidsmiljøloven. Reglene er inntatt i nytt kapittel 14 A.


Dette betyr strengere regler for å ta i bruk slike klausuler og mer saksbehandling fra arbeidsgivers side. I tillegg er det nå en lovfestet plikt til å betale lønnskompensasjon for bruk av konkurranseklausuler. Maksimal karantenetid som kan avtales er 1 år. Hensikten bak regelverket er å begrense bruken av konkurranseklausuler, noe som tvinger arbeidsgiverne til å foreta en bred vurdering om konkurranseklausul er nødvendig.

De nye reglene innebærer at alle arbeidsavtaler med konkurranseklausuler som inngås fremover må følge nytt regelverk. For eksisterende avtaler gjelder en overgangsperiode på ett år.
Virke gir dere en innføring i de nye reglene samt konkrete tips til hvordan klausulene kan brukes i praksis.

Foredragsholdere er advokat Elisabeth Søhoel Røring og seniorrådgiver Tore Berg.

Les artikkelen
Konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler