Hva kan næringslivet gjøre for å forhindre kvinnediskriminering i globale leverandørkjeder?rkjeder

Virke og Initiativ for etisk handel (IEH) inviterer til seminar på den internasjonale kvinnedagen 8 mars.

Kvinner utgjør hele 60 til 80 prosent av arbeidskraften i globale leverandørkjeder. Deres bidrag til din bedrifts omsetning er derfor vesentlig. Selv om leverandørkjeder gir dem tilgang til den formelle økonomien, sosiale tjenester og inntekt opplever alt for mange alvorlige former for brudd på sine rettigheter, seksuell trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.

Har du oversikt over risikoene bundet opp mot diskriminering av kvinner i din leverandørkjede?

Kjenner du til gevinsten mindre diskriminering av kvinner kan føre til for din bedrift?

Velkommen til seminar tirsdag 8. mars kl. 12:00-14:00.