Hva skjer med pensjon?

Pensjon er et viktig og høyt prioritert område for Virke og våre medlemmer – hvor det jobbes mye med blant annet påvirkning av generelle rammebetingelser, løsning av historiske pensjonsforpliktelser og utvikling av nye framtidige tjenestepensjonsordninger. Flere av våre medlemmer har bedt om informasjon og dialog om status i dette arbeidet. Vi inviterer alle ideelle og frivillige virksomheter i Virke til et møte med dette som hovedtema.

-Velkommen v/fagsjef Helga Bull-Rostrup, Virke
-Hvordan bli kvitt de historiske pensjonskostnadene? v/seniorrådgiver Gerhard Salicath
-Ny regnskapsstandard v/fagsjef Iman Winkelman, Virke
-Ny tjenestepensjon (hybrid) – egenskapene v/fagsjef pensjon Tom Wedvik, Virke Forsikring
-Ny tjenestepensjon (hybrid) – avtaleløsningen v/forhandlingssjef Ann Torunn Tallaksen, Virke

Klikk på seminaret du vil delta på:

Bergen 18. november 2015