Hvordan hindre og håndtere problematisk rusbruk i arbeidslivet?

Akan ønsker velkommen til gratis frokostseminar i regi av NHO, LO, YS, Unio, Spekter, Virke, KS og Akan kompetansesenter.

Program:

Kl. 08.00: Registrering og enkel servering

Kl. 08.30: Kort velkommen

Kl. 08.30:«Tørre å spørre» ved statssekretær Cecilie Brein-Karlsen

Kl. 08.45: «Arbeidsliv og rus – Hva gjør vi?» Camilla Lynne Bakkeng, seniorrådsgiver og fagansvarlig ved Akan kompetansesenter

•Policy for rusmiddelbruk og spill

•«Den nødvendige samtalen»

•Håndtering av problematisk rusmiddelbruk og spillatferd?

Tid og sted:

Torsdag 17.12.

Kl. 08.00-10.00

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo