Hvorfor er produktivitetsarbeidet så vanskelig i offentlig sektor? - Eller er det det?

Produktivitetskommisjonen vekker opp debatten om koblingen mellom den norske samarbeidsmodellen og produktivitet.

 Partene i privat sektor har argumentert for samarbeidsmodellen som en forutsetning for vekst. I Hovedavtalen i Staten fra 1980 var det en forhandlingsmodell som ble valgt framfor en samarbeidsmodell. Kan produktivitet i offentlig sektor skapes uten en samarbeidsmodell?

Temamøte 10. september kl 14 - 16 i: Stensberggt. 26, 4. etasje.

Innledere:

  • Siri Hatlen, medlem av Produktivitetskommisjonen: Samarbeid og produktivitet i dagens arbeidsliv, og
  • Erik Orskaug, Unio: Betingelser for samarbeid og produktivitet i offentlig sektor

Vi ser frem til en interessant debatt!

Vennligst send innen onsdag 9. september.