Ideell sektor i et fremtidsperspektiv

​Om arrangementet

Torgeir Micaelsen har flere ganger siste året kritisert Helseministeren for å ikke legge til rette for ideelle aktører i helse og omsorgsektoren og Bent Høie har kritisert forrige regjering for ikke å ha gjort nok.

Virke Ideell arrangerer en debatt under Arendalsuka hvor temaet er mangfold i Helse- Norge og ideelles plass i velferdsproduksjonen.

Utfyllende beskrivelse av arrangementet

Debattanter: Helseminister Bent Høie og Helsepolitisk talsperson i AP Torgeir Michaelsen

Debattleder: Øystein Ingdahl

Det må være en ambisjon å sikre et mangfold av tilbydere for at brukere og pasienter skal få gode tilbud i fremtidens helsevesen. Ideelle virksomheter har en viktig rolle i å bidra til dette mangfoldet.

Virke mener vi i Norge bør ha en målsetting om at ideelle skal utgjøre 20 – 25 % av det totale tilbudet.

Trenden viser at ideell sektor utfordres. I år har Institutt for Samfunnsforsking presentert en rapport som viser at andelen til ideelle, ikke-kommersielle velferdsaktører i Norge nå er nede på 8 % – det gjør dem til de minste i Europa, og på nivå med tidligere østblokkland.

Danmark har til sammenligning en ideell andel på 14 % innenfor helse/sosial, Tyskland nærmere 30 %. I alle de tre skandinaviske landene øker de kommersielle sin andel av markedet raskere enn de ideelle.

Vi ønsker en debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet om hvordan mangfoldet i tilbudet skal sikres fremover.