Incentivordning som næringspolitisk virkemiddel

Hvordan kan en incentivordning for film og TV fremme innovasjon og verdiskaping i Norge? Få ny kunnskap på seminar 22. januar.

- Hvilke muligheter skapes gjennom en incentivordning for norsk film- og TV-produksjon?

- Hvordan skal et slikt næringspolitisk virkemiddel se ut for å gi best mulig effekt og verdiskaping i Norge?

Norsk Industri, LO, Virke og Norsk Filmforbund inviterer i samarbeid med Norsk Filmkommisjon til seminar om mulighetene for å bygge opp en innovativ og lønnsom industri rundt film- og TV-produksjon i Norge. Seminaret vil bli avholdt torsdag 22. januar 2015 kl 13 arrangerer hos Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsensgt 90 i Oslo.

Incentivordninger har vist seg lønnsomme i Europa. Flere land utvider nå sine ordninger og Regjeringen vurderer nå å innføre en slik ordning også i Norge. Hvordan skal en norsk incentivordning utformes for å gi god effekt og skape muligheter for nasjonale aktører? Hvilke muligheter oppstår for film- og TV-bransjen, leverandørnæringen og film- og TV-arbeidere? 

ari_Litle-steven.jpg


Steven van Zandt:
- Norge som åsted for internasjonal dramaproduksjon  Lilyhammer-stjernen har mange års erfaring fra internasjonal underholdningsindustri. Han har engasjert seg aktivt i arbeidet for Norge som location for internasjonal dramaproduksjon, etablering av en internasjonal TV Drama Week på Lillehammer og etablering av incentivordning i Norge. Hvilke muligheter ser han for Norge og hva må skje for å utnytte dem?

Jonathan Olsberg, Olsberg•SPI
- Erfaringer med incentivordninger. Hva sier evalueringene av incentivordningene i andre land, og hva kan Norge lære? Jonathan Olsberg har inngående kunnskap til ordningene som finnes og vil legge vekt på hvordan en norsk ordning må se ut for å gi best mulig effekt for norsk næringsliv.

Leverandørnæringen i film- og TV-industrien Hvem er de og hva skal til for å skape en skape en konkurransedyktig leverandørklynge rundt film- og TV-produksjon i Norge?

Innlegg ved Mattias Thronsen, Daglys, og Kristin Hellebust, Storm Studios AS/Nordisk Film Shortcut.

Diskusjon og oppsummering: Utvikling av en internasjonalt konkurransedyktig leverandørklynge rundt film- og TV-produksjon. Hva må til og hva er neste skritt? 
Moderator: Finn Langeland, Norsk Industri

Seminaret er åpent og gratis. Påmelding til  senest 18. januar

Les høringsuttalelse fra LO, Virke og Norsk Industri om innføring av incentivordning her.