Innovasjon, anbud og markedsdialog - Er det mulig å kombinere?

Tirsdag 23. september arrangerer Virke en konferanse om Innovasjon i privat og offentlig sektor med fokus på forebyggende helse og rehabilitering.

​Konferansen finner sted tirsdag 23. september kl 1000-1600 i Virkes lokaler <div><div>på Solli Plass i Oslo</div></div>

Hovedorganisasjonen Virke har tidligere lansert ideen om Smartere Helse.

Smartere Helse skal være en bransjeoverskridende innovasjonsarena for alle virksomheter og bedrifter som driver i helsetjenesten, eller med helserelatert virksomhet.

Smartere Helse skal synliggjøre og sette fokus på de løsninger og muligheter som finnes, samt å bidra til utvikling av nye tjenester og løsninger.

Virke konkretiserer nå innholdet i Smartere Helse og gjennomfører blant annet en konferanse med fokus på innovasjon, anbud og markedsdialog. Virke ønsker også å fokusere på forebyggende helse og rehabilitering.

Innhold i konferansen

Første del av konferansen frem til lunsj er felles for alle deltagere.
Etter lunsj deles konferansen i to sesjoner.

Fellesdel før lunsj

 • Innovasjon, et moteord eller en nødvendighet?
 • Bestillerrollen og dialogen med leverandørene
 • Nytt fra Forenklingsutvalget
 • Hvorledes skape rom for innovasjon i anbudsprosessen.
 • Er det plass til dialog med brukerne i anbudsprosessen.

Sesjon A etter lunsj

I hovedsak for leverandører innen helse- og velferdsteknologi

 • Nye måter å tenke anbud på. Foreleser fra England?
 • Cafebordskonferanse mellom bestillerne og leverandørene.
  Hvordan kan anbudsprosesen forbedres for å ivareta både innovasjon og brukerdialogen?

Sesjon B etter lunsj

I hovedsak for ideell sektor og bedriftshelsetjenesten

 • Hva kjennetegner utviklings- og innovative prosesser
 • Hva skal til for å lykkes med innovasjon
 • Innovasjon og suksesshistorier
 • Refleksjon i grupper rundt temaet “Planlegging og gjennomføring av innovasjon i egen virksomhet”.

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted tirsdag 23. september kl 1000-1600 i Virkes lokaler
på Solli Plass i Oslo.
Program og påmelding kommer i augsut.
Konferansen er gratis.