Invitasjon til Virkes barnehagedag 14.oktober

Virke inviterer deg til barnehagedag i våre lokaler 14.oktober 2015.

Programmet for dagen inkluderer blant annet orientering fra Kunnskapsdepartementet og mer informasjon om Virkes  satsing rettet mot barnehagesektoren.

Se fullstendig program >>


Meld deg på ved å sende e-post til fagsjef Iman Winkelman .