Leietakerkonferansen

Virke inviterer til Leietakerkonferansen torsdag 29. oktober i Virkes lokaler på Solli Plass i Oslo. Deltagelse er gratis.

Konferansen varer fra kl 14.00 til kl 17.00

Program 

Kl 14.00 Velkommen
Bror W. Stende, bransjedirektør i Virke

Kl 14.10 Fremtidens kjøpesenter
Hvilke trender/utvikling vil vi se innenfor detaljhandel? Hvilken rolle vil leietakerne ha i denne utviklingen og hvordan kan utleier og leietaker skape gode relasjoner som fremmer felles interesser?
Marianne Mazarino Håkonsen, markedsdirektør i Sektor Gruppen AS

Kl 14.45 Dialog og spørsmål
Erfaringer og synspunkter fra leietakere
Frank Lehne, expansion director i Varner Retail AS
Ola K. Ølstad, økonomidirektør i Mester Grønn AS

Kl 15.15 Miljøsertifisering av lokaler
Erfaringer med oppføring og drift av miljøsertifisert lokale.
Heidi Lyngstad, miljøsjef i KLP Eiendom
Hva innebærer det å være leietaker i et miljøsertifisert lokale?
Erik Halstensen, teknisk sjef Meny, Norgesgruppen ASA

Kl 16.00 Om Virkes videre satsning på møteplasser for leietakere

Servering og sosialt samvær

Meld deg på her >>