Merking av tekstiler

Hvilke lover og reguleringer er viktige for produksjon og salg av tekstiler i Norge og andre land? På oversikten på Virkes kurs den 16. oktober.