Overlevelsesstrategier for ideelle institusjoner

Virke ønsker velkommen til frokostseminar i overlevelsesstrategier for ideelle institusjoner. Seminaret finner sted i Virkes lokaler den 16. januar kl. 08.30 - 11.00. Seminaret er gratis.

Frokostseminar i overlevelsesstrategier for ideelle institusjoner.

Over en 30-års periode har vi sett markante nedleggelsesbølger for private, ideelt baserte virksomheter i helse- og velferdssektoren. Årsakene er mangfoldige og består av både interne og eksterne faktorer. På seminaret ønsker vi å diskutere dagens situasjon for ideelle virksomheter og framtidsscenarioer. Spørsmål vi ønsker å stille er; om de ideelle tilfører noe som det er verd å kjempe for? Hvordan kan de i tilfelle sikre sin overlevelse? Kan nedleggelsesbølgen spre seg videre til utdanningsinstitusjoner og attføringsbedrifter?

Jan Heitmann (Leder Heitmannplus) er seminarets innleder, han vil presentere tre analyseformer i en overlevelsesstrategi, som er benyttet av mer enn 50 institusjoner og organisasjoner.

I tillegg vil du blant annet møte

• Helmut M Liessem, Leder Kirkens Sosialtjeneste

• Kristian Bredeby, Leder Brusetkollen

• Finn Arctander, Leder Fossumkollektivet

• Mette Kalve, Direktør NKS Kløverinstitusjoner

Vi ser frem til en konstruktiv og givende formiddag.

Når: 16.januar 2015

Tid: 08.30 - 11.00

Hvor: Virkes lokaler, Henrik Ibsens gate 90, Oslo

Frokost serveres fra kl.08.30, programmet starter kl.09.00

Meld deg på seminaret her