Presentasjon av Virkemålet

Frokostseminar 6 oktober 2014: Bunnlinje + samfunnsansvar = sant?

Ansvarlighet blant norske virksomheter er temaet for Virkes arbeidslivsundersøkelse 2014, og vi presenterer ferske analyser og tall 6. oktober 2014. Vi avdekker hvilke områder virksomhetene gjør en innsats på utover det lovpålagte, hvorfor de gjør det og hva de mener de trenger fra myndighetene for å kunne gjøre mer.

Vi mener begrepet ansvarlighet bør tolkes bredt. Derfor har vi sett på alt fra hvordan virksomhetene samarbeider med lokalmiljøet til hvordan de forholder seg til svart arbeid og globale miljøproblemer. Vi har spurt både arbeidsgivere og arbeidstakere om ansvarlighet i arbeidslivet. Vi har også gjennomført dybdeintervjuer med noen av de største handelsvirksomhetene i Norge, denne studien skildrer hva de gjør og hva som motiverer dem til å satse på samfunnsansvar.

Virke utfordrer deg som kommer fra politikk, organisasjoner eller næringsliv til å kommentere tallene og diskutere hvordan norske virksomheter kan bety enda mer for samfunnet.

 Du møter blant annet

  • Arve Kambe, Leder Arbeid- og sosialkomiteen, H
  • Marianne Marthinsen, Første nestleder Finanskomiteen, AP
  • Stine Lise Hattestad Bratsberg, Pure Consulting
  • Vibeke Hammer Madsen, Adm. Dir. Virke
  • Kai J. Guldbrandsen, Adm. dir. i Princess
  • Karl Kristensen, Rådgiver industri og avfall Bellona
  • Yngvill Ofstad, Prosjektleder bærekraft IKEA
Dato:  6.oktober, 2014
Sted: I Virkes lokaler, Solli Plass i Oslo
Tid:
08.00 - 08.30    Frokost
08.30 - 10.00    Program

Påmelding