Samferdselskonferansen 2014

Mer glede av veipengene – Om fjordkryssing, analyser og prioriteringer Velkommen til Virkes samferdselskonferanse 2014 den 20. november

Program:

kl 0830- 0850 Registrering

kl 0850 Velkommen ved direktør Harald J. Andersen, Virke

kl 0900 Åpning ved Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Nye grep for veipengene ? Samfunnsøkonomi og politikk – Ja takk, begge deler

kl 0920 Hvordan Statens vegvesen arbeider med samfunnsøkonomiske virkninger – Om analyser av store vegprosjekter

Professor James Odeck, NTNU/ Vegdirektoratet

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i konseptvalgutredning (KVU) om "Ny kryssing av Oslofjorden"

Prosjektleder Anders Jordbakke, Statens vegvesen Region øst

Kort pause

Kl 1015 Et faglig blikk på tallmateriale fra store prosjekter - Hva forteller tallene og hva forteller de ikke?

Assisterende direktør Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt

Kl 1040 "Refleksjoner omkring forskning, fag og politikk i norsk samferdsel"

Journalist Sveinung Berg Bentzrød, Aftenposten

Kl 1100 Panel- og plenumsdebatt

"Hvilken verdi har KVUer og samfunnsøkonomiske analyser for Stortingets arbeid?"

"Får Stortinget tallene de trenger?"

Innledning ved komiteleder Linda C. Hofstad Helleland, Høyre

Paneldeltakere: Komiteleder Linda C. Hofstad Helleland, (H), nestleder Eirin Sund (Ap), stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (Sp), Adm. dir. Geir A Moe (Norges Lastebileier-Forbund), Assisterende direktør Kjell Werner Johansen (TØI), Direktør Harald J. Andersen (Virke)

1145 Lunsj

Kl 1230 Hva vet vi om mernytte av veiinvesteringer?

Professor Svein Bråthen, Høgskolen i Molde/Møreforsking Molde AS.

Kl 1250 Hvis regneøvelser gir halve sannheten? Tanker om opplegg for bedre beslutninger.

Forsker Harald Minken, Transportøkonomisk institutt

Kl 1320 - 1330 Oppsummering – avslutning

Direktør Harald J. Andersen

Påmelding

Praktisk informasjon

Dato: 20. november 2014

Sted: Virke, Henrik Ibsens Gate 90, Oslo

Tid: 09.00 - 14.00

Møteleder: Kommunikasjonssjef, Øystein Ingdahl.

Arrangementet er gratis.