Seminar arbeidsglede og medarbeiderskap

Virke inviterer til gratis frokostseminar 02. desember med medarbeiderskap og arbeidsglede på agendaen

Sted:

02. desember Oslo, Virke sine lokaler, Henrik Ibsens gate 90   

Vi har fått med oss Johan Velten i Teamwork til å dele sine erfaringer med teamutvikling og medarbeiderskap. Velten har gjennom 25 år utviklet verktøy og metoder for resultatforbedring, utvikling og problemløsing i bedrifter. Virke har nå inngått et samarbeid med Teamwork og tilbyr effektive verktøy til våre medlemmer som skal skape engasjement og arbeidsglede i bedriften På seminaret blir du kjent med våre nye verktøy!

Tema for dagen:

Medarbeiderskap og arbeidsglede – vi diskuterer samspillet leder og medarbeider, teamutvikling, måleverktøy og arbeidsprosesser 

Program:

0815-0845 Frokost og svare på LedMed undesøkelsen via mobil -. Vi lager stand og tar imot mobilnummerne og sender ut Led Med spørsmål

0845-0900 Velkommen og innledning til hva som nå er gjennomført (LedMed testen) – Knut Leo og Ragnar

0900-0920 Presentasjon av rapportene fra dagens undersøkelse – Johan

0920-1000 Gruppe jobbing med rapportene (4-5 grupper) – i rommet og i mingleområdet

1000-1020 Erfaringsutveksling fra LedMed undersøkelser - Johan

1020-1030 Oppsummering spørsmål – Be om ordre og  avslutning – Knut Leo

Påmelding: