Seminar, Stavanger - Viktige lovendringer fra 1. juli 2014

Viktige lovendringer fra 1. juli 2014 i ferieloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Dato: 10. september 2014
Sted: Victoria Hotel, Skansegt. 1, Stavanger.
Tid: Kl. 09:00 – 11:00

Seminaret er gratis. Enkel servering.Bli oppdatert på nye regler gjeldende fra 1. juli 2014 – ferieloven, arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
Det skjer flere lovendringer fra 1. juli i år, bl. a. innen ferie-, permisjons- og sykefraværsregelverket som det er viktig at du som arbeidsgiver/leder kjenner til.
Kunnskap om regelverket bidrar til en enklere arbeidshverdag både for deg og for dine ansatte.
På dette seminaret setter vi fokus på endringene innenfor de nevnte områdene og hva endringene innebærer.
Det vil bli satt av tid til spørsmål fra salen.

Velkommen!

Klikk her for påmelding!