Seminar: Støtteapparat for å inkludere personer i arbeidslivet

Hva trenger arbeidsgiver av støtteapparatet for å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet? Bli med på fagseminar i Virkes lokaler torsdag 27. februar

Rådet for psykisk helse og Hovedorganisasjonen Virke er oppdragsgiver for et prosjekt som gjennomføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Målet med prosjektet er å finne ut hva som trengs av støtteapparatet rundt arbeidsgiver for å lykkes med bruk av ordinært arbeidsliv som arena for arbeidstrening.
Prosjektet har tatt utgangspunkt i flere casebedrifter som har erfaringer med rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet. Resultatene vil kunne bidra til kompetanseheving for blant annet NAV ansatte, arbeidsgivere og tiltaksarrangører.
Vi inviterer til fagseminar for å drøfte foreløpige funn i rapporten.
Seminaret finner ste i Virkes lokaler på Solli Plass i Oslo, 27 februar klokken 09.00 - 11.50.
PÅMELDING:
Program
09:00-09:10 Velkommen
v/ Werner Fredriksen, rådgiver arbeidsliv, Rådet for psykisk helse
v/ Marte Buaas, seniorrådgiver arbeidslivspolitikk, Virke
09:10-09:30 Hva Europeiske ledere ser som viktigst i forhold til inkluderingskompetanse
v/ Michael Evans, tidligere leder av European Union of Supported Employment
09:30-10:15 Presentasjon av foreløpige hovedpunkter fra undersøkelsen
v/ Øystein Spjelkavik, forsker ved AFI
v/ Angelika Schafft, forsker ved AFI
10:15-10:25 Pause
10:25-11:25 Behovet sett fra leder, hjelpeapparatet og brukernes ståsted
- innspill og diskusjon
v/ Øystein Spjelkavik, forsker ved AFI
v/ Angelika Schafft, forsker ved AFI
11:25-11:50 Felles lunsj og avrunding