Velkommen til skolemøte 9. april 2014

Dato: 9. april 2014 NB! Sted: Høyskolen Westerdals, Maridalsveien 17d, 0178 Oslo Tid: 09.00 - 12.00 Frokost: Fra kl. 08.30 Påmeldingsfrist: 3. april 2014

De private skolene (herunder både ideelle og kommersielle) utgjør et viktig bidrag til det offentlige utdanningstilbudet i Norge. Allikevel eksisterer det fortsatt skepsis og manglende politisk anerkjennelse av sektoren. Vi ønsker å samle flest mulig av Virkes over 200 medlemmer innen utdanningssektoren til et skolemøte.

Medlemmer fra alle nivåer av utdanningssystemet – fra grunnskole til høyskole og universitetssektoren – er velkomne til en spennende og engasjerende formiddag.Program

Fremtidens utdanningssystem
- Hva er Regjeringens ambisjoner på vegne av privatskolene?
Innledning ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl (H)

Panelsamtale og diskusjon
- Privatskolenes plass i fremtidens utdanningssystem

Deltakere:
Trond Giske (AP)
Stortingsrepresentant og leder av KUF-komiteen

Kristin Clemet
Tidligere kunnskapsminister

Tor-Arne Solbakken

Nestleder i LO

Ekspertpanel med representanter fra det private skolemiljøet i Norge:
- Nettverk av private høyskoler
- Norske friskolers landsforbund,
- Folkehøyskolene
- Voksenopplæringsforbundet
- Fleksibel utdanning
- Kristne friskolers forbund
- Anthon B Nilsen utdanning

Privatskolemyter for fall
- Den egentlige historien om den svenske modellen

Foredrag ved:
Karin Svanborg-Sjövall
Prosjektleder for velferd i Timbro

Vel møtt til en spennende formiddag!